Zápisy pracovních skupin

PS Financování

První setkání proběhlo 25.10.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 6.12.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 21.2.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 11.4.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání proběhlo 10.10.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 16.1.2020. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 11.6.2020. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 24.9.2020. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání proběhlo 3.4.2021. Zápis z jednání zde.

Desáté setkání proběhlo 22.4.2021. Zápis z jednání zde.

PS Čtenářská

První setkání proběhlo 5.11.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 3.12.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 18.3.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 29.4.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání proběhlo 23.9.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 25.11.2019. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 17.2.2020. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 29.4.2020. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání proběhlo 21.9.2020. Zápis z jednání zde.

Desáté setkání proběhlo 26.11.2020. Zápis z jednání zde.

Jedenácté setkání proběhlo 28.1.2021. Zápis z jednání zde.

Dvanácté setkání proběhlo 5.6.2021. Zápis z jednání zde.

PS Matematická

První setkání proběhlo 12.11.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 10.12.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 7.1.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 16.5.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání proběhlo 30.9.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 18.11.2019. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 27.1.2020. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 4.5.2020. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání proběhlo 8.10.2020. Zápis z jednání zde.

Jedenácté setkání proběhlo 3.12.2020. Zápis z jednání zde.

Dvanácté setkání proběhlo 11.2.2021. Zápis z jednání zde.

Třinácté setkání proběhlo 8.4.2021. Zápis z jednání zde.

PS Rovné příležitosti

První setkání proběhlo 7.11.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 26.11.2018. Zápis z jednání zde.

Zápis z minikonference na téma poruchy autistického spektra zde.

Třetí setkání proběhlo 28.1.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 11.3.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání proběhlo 1.4.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 24.6.2019. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 16.9.2019. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 7.11.2019. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání proběhlo 23.1.2020. Zápis z jednání zde.

Desáté setkání proběhlo 4.6.2020. Zápis z jednání zde.

Jedenácté setkání proběhlo 8.9.2020. Zápis z jednání zde.

Dvanácté setkání proběhlo 24.11.2020. Zápis z jednání zde.

Třinácté setkání proběhlo 19.1.2021. Zápis z jednání zde.

Čtrnácté setkání proběhlo 20.4.2021. Zápis z jednání zde.

PS Aktivní používání cizího jazyka

První setkání proběhlo 22.10.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 14.11.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 3.1.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 9.1.2019. Zápis z jednání zde.

Páte setkání proběhlo 20.2.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 20.3.2019. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 30.5.2019. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 11.9.2019. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání proběhlo 14.10.2019. Zápis z jednání zde.

Desáté setkání proběhlo 9.1.2020. Zápis z jednání zde.

Jedenácté setkání proběhlo 8.6.2020. Zápis z jednání zde.

Dvanácté setkání proběhlo 17.9.2020. Zápis z jednání zde.

Třinácté setkání proběhlo 14.01.2021. Zápis z jednání zde.

Čtrnácté setkání proběhlo 22.04.2021. Zápis z jednání zde.

PS Polytechnika a EVVO

První setkání proběhlo 22.10.2018. Zápis z jednání zde.

Setkání z podskupiny Polytechnika proběhlo 27.11.2018. Zápis z jednání zde.

Setkání z podskupiny EVVO proběhlo 6.12.2018. Zápis z jednání zde.

Zápis ze druhého a třetího setkání PS pro EVVO a Polytechniku zde.

Třetí setkání z podskupiny Polytechnika proběhlo 22.1.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání z podskupiny  EVVO proběhlo 7.2.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání z podskupiny EVVO proběhlo 21.3.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání z podskupiny Polytechnika proběhlo 16.5.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání z podskupiny EVVO proběhlo 26.9.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání z podskupiny Polytechnika proběhlo 30.9.2019. Zápis z jednání Zde.

Šesté setkání z podskupiny Polytechnika proběhlo 18.11.2019. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání z podskupiny Polytechnika proběhlo 27.1.2020. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání z podskupiny EVVO proběhlo 11.2.2020. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání z podskupiny Polytechnika proběhlo 4.5.2020. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání z podskupiny EVVO proběhlo 9.6.2020. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání z podskupiny Polytechnika proběhlo 8.10.2020. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání z podskupiny EVVO proběhlo 10.11.2020. Zápis z jednání zde.

Desaté setkání z podskupiny Polytechnika proběhlo 3.12.2020. Zápis z jednání zde.

Jedenácté setkání z podskupiny Polytechnika proběhlo 11.2.2021. Zápis z jednání zde.

Jedenácté setkání z podskupiny EVVO proběhlo 9.2.2021. Zápis z jednání zde.

Dvanácté setkání z podskupiny Polytechnika proběhlo 11.2.2021. Zápis z jednání zde.

Třinácté setkání z podskupiny Polytechnika proběhlo 8.4.2021. Zápis z jednání zde.

Třinácté setkání z podskupiny EVVO proběhlo 27.4.2021. Zápis z jednání zde.

PS Sociální a občanské kompetence

První setkání proběhlo 25.10.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 22.11.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 7.2.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 28.3.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání proběhlo 16.5.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 12.9.2019. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 12.12.2019. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 6.2.2020. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání proběhlo 21.5.2020. Zápis z jednání zde.

Jedenácté setkání proběhlo 24.9.2020. Zápis z jednání zde.

Dvanácté setkání proběhlo 24.11.2020. Zápis z jednání zde.

Třinácté setkání proběhlo 19.1.2021. Zápis z jednání zde.

Čtrnácté setkání proběhlo 20.4.2021. Zápis z jednání zde.

PS Kulturní povědomí

První setkání proběhlo 8.11.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 29.11.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 24.1.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 28.2.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání proběhlo 9.5.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 19.9.2019. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 20.11.2019. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 5.2.2020. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání proběhlo 20.5.2020. Zápis z jednání zde.

Jedenácté setkání proběhlo 23.9.2020. Zápis z jednání zde.

Dvanácté setkání proběhlo 12.11.2020. Zápis z jednání zde.

Třinácté setkání proběhlo 18.2.2021. Zápis z jednání zde.

Čtrnácté setkání proběhlo 29.4.2021. Zápis z jednání zde.