KAP

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. (dále jen KAP LK I.) má na území kraje přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Tento dokument má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV a Integrovaném regionálním operačním programu (dále jen IROP) ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR.

Více zde: http://www.edulk.cz/Management/tabid/65/catid/223/Strategicke-planovani-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-Libereckeho-kraje-KAP-LK.aspx