NAKAP

Tisíce žáků a stovky učitelů se v příštích dvou letech setkají s aktivitami napojenými na projekt
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I). Na rozpočtu ve výši 56,8 milionů korun se 85% podílela Evropská unie, 10% Česká republika a 5% Liberecký kraj. Partnery projektu jsou pedagogicko-psychologické poradny v Liberci, Jablonci nad Nisou, v České Lípě a Semilech, více než dvacet středních škol, Krajská vědecká knihovna v Liberci a IQLANDIA Liberec. „Dosah je však daleko větší, než je výčet partnerů, zapojeny budou také základní školy a další střední školy v celém kraji,“ upozorňuje Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje, který řídí rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Témata projektu NAKAP LK I vycházejí z prioritizace Krajského akčního plánu.

Více zde: http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/catid/229/Napl-ovani-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-Libereckeho-kraje-NAKAP-LK-I.aspx