Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování. Usiluje o to jednak změnou Vyhlášky o školním stravování tak, aby odpovídala současným vědeckým poznatkům, a jednak zaváděním komplexního programu Skutečně zdravá škola.

Program je určen školám, v rámci kterého se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování.

Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin, splňujících kritéria Skutečně zdravé školy. Pro žáky organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.

Program Skutečně zdravá škola získal první cenu v soutěži Ceny SDGs 2018, unikátní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku.

V případě zájmu o bližší informace o programu SZŠ se obraťte na regionální koordinátorku pro Liberecký kraj:

Ing. Radka Ondrušková, radka.o@skutecnezdravskola.cz, 733 706 309.

 

2/Nabídka vzdělávacích služeb pro vedoucí školních jídelen, kuchařky, pedagogy, žáky i rodiče v příloze zde.

3/ Nabízíme v rámci spolupráce s MAS realizaci semináře Skutečně zdravé školy pro představení programu a vzdělávacích služeb ředitelům, vedoucím školních jídelen, zřizovatelům, regionálním farmářům, výrobcům a dodavatelům.

Seminář je  realizován dvěma zkušenými lektory Skutečně zdravé školy, kteří představí program a metodické materiály pro pedagogy a  zajistí občerstvení a praktické ukázky na místě pro přítomné hosty. Představí také  nabídku vzdělávacích služeb Skutečně zdravé školy a produkty místních dodavatelů.

Finanční podmínky pro uspořádání semináře:

  • Délka semináře cca 2 hodiny, účastní se dvě lektorky –  Kč 1250/hod/os.
  • Občerstvení Skutečně zdravé školy – Kč 100/os- výsledná cena dle počtu účastníků