Inspirační odkazy

Dítě v ohrožení – rady a tipy, jak při distanční výuce poznat dítě v nouzi, jak mu pomoci a podpořit jej – zde

Kabinet Český jazyk a literatura Lektor Datum Více
Jak na synchronní e-learning – Tipy pro výuku českého jazyka a literatury PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. 25. 2. 2021 ZDE
Současná poezie pro děti ve věku prvního stupně základní školy MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. 5. 4. 2021 ZDE
Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. 19. 4. 2021 ZDE
Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. 10. 5. 2021 ZDE
Skandální literatura Mgr. František Brož 19. 5. 2021 ZDE
Kabinet Informatika a ICT Lektor Datum Více
Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky? PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. 2. 3. 2021 ZDE
Rozvoj informatického myšlení pro SŠ Mgr. Jiří Pech, Ph.D. 4. 3. 2021 ZDE
Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. 5. 5. 2021 ZDE
Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání Lektor Datum Více
Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické (pre)gramotnosti RNDr. Hana Lišková 22. 2. 2021 ZDE
Komunikace pedagogů MŠ s rodiči aneb neboj, mámo, má se tu dobře PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA 24. 2. 2021 ZDE
Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole Mgr. Iva Škaloudová 24. 4. 2021 ZDE
Kabinet Přírodovědné vzdělávání Lektor Datum Více
Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo – zajímavosti a novinky RNDr. Ing. František Distler, Ph.D. et Ph.D. 1. 3. 2021 ZDE
SMART home Ing. Jan Řezník 29. 4. 2021 ZDE
Badatelsky orientované vyučování (BOV) – úvod Mgr. Lenka Pavelčíková 28. 4. 2021 ZDE
Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. 5. 5. 2021 ZDE

Záznamy webinářů

Kabinet Český jazyk a literatura

Kabinet Informatika a ICT

Kabinet Matematika a její aplikace

 

Zajímavé weby k oblastem, řešeným v rámci MAP:

Metoda instrumentálního obohacení:

Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování:

Portál o vzdělávání:

Finanční gramotnost hrou:

Přehled edukačních aktivit muzeí a galerií ČR, provázání nabídky se Školním vzdělávacím programem:

Portál věnovaný aktivitám v přírodě včetně aktivit pro školy. Hry, inspirace, deník divočiny, brožura ke stažení:

Nakladatelství Fraus poskytuje do konce října 2016 zdarma přístup ke knihovně Fred, která obsahuje množství zajímavých multimediálních obsahů pro výuku.

Odkaz na obecně prospěšnou společnost, která nabízí možnost vzdělávání a následného vedení kurzů a kroužků pro žáky ZŠ i děti MŠ:

Hravá edukativní aplikace pro děti 5 až 7 let:

Internetový magazín pro učitele 1. stupně ZŠ:

Stránky Institutu pro podporu inovativního vzdělávání:

Společnost SCIO:

Internetový portál Česká škola, který je zaměřen na základní a střední školství:

Inkluze na českých školách – nový interaktivní pořad ČT:

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR:

Způsob výuky matematiky a rozvoje osobnosti dítěte. Skupina pro učitele:

UČITEL NAŽIVO –  roční intenzivní vzdělávací program pro budoucí učitele:

Náměty k přemýšlení, myšlenky, odpovědi na dotazy:

Návod na zpracování strategie rozvoje školy:

Pentagram úspěšné školy – komplexní program pro rozvoj škol:

Newslettery SYPO

https://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/298-system-podpory-profesniho-rozvoje-ucitelu-a-reditelu/newslettery-sypo

Metodické centrum iQLANDIA

http://www.iqlandia.cz/cz/pedcen/projekty/nakap/metodicke-centrum

Zavádění formativního hodnocení
Kniha představuje pět klíčových strategií pro zlepšení učitelské praxe a výsledků studentů. Pro každou strategii nabízí podrobně popsané techniky. Více na www.formativnihodnoceni.cz.

Syndrom vyhoření u předškolních pedagogů (DVPP 8 x 45 min)
​​​​
Společně s KP PedF UK jsme vytvořili vzdělávací kurz, který je akreditován MŠMT a seznámí učitele s příčinami, projevy, prevencí a intervencí vůči syndromu vyhoření.

Více na www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni.

Čtenářská a matematická pregramotnost (DVPP 8 x 45 min, 16 x 45 min)
​​​​
Vzdělávací kurzy jsou akreditované MŠMT a v průběhu si účastník vytvoří vlastní portfolio pedagoga s náměty pro další práci.

Více na www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti.

Efektivní učitel (DVPP 8 x 45 min)
Akreditovaný vzdělávací kurz prezentuje strategie, které umožňují stimulovat kreativitu učitele, ozvláštnit výuku, zvládat různé projevy chování a podporovat osobní odpovědnost žáků.

Více na www.edukacnilaborator.cz/efektivniucitel.

Všechny kurzy lze také realizovat formou sborovny ve školách. Pro více informací nás kontaktujte na info@edukacnilaborator.cz či 212 245 509.