Řídící výbor

Řídící výbor (dále jen ŘV) MAP III je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP III. ŘV MAP III si volí svého předsedu, definuje vlastní postupy rozhodování. Řídící výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Role ŘV je přímo spjatá s procesem společného strategického plánování v území, rozvojem, aktualizací a schvalováním dokumentu MAP III.

Statut řídícího výboru: zde
Jednací řád řídícího výboru: zde

Vzhledem k tomu, že MAP III je navazujícím projektem na projekt MAP Českolipsko a Novoborsko II, byl ŘV ustanoven ze členů ŘV těchto projektů, kteří nadále chtěli ve své práci pokračovat a dále byl doplněn o nové zástupce.

Členové řídícího výboru:

zástupce realizátora projektu MAP

  • Bc. Kateřina Hnízdová

zástupci zřizovatelů škol a DSO

zástupci vedení škol

zástupci školních družin, školních klubů

zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

zástupce kraje

zástupce MAS

zástupce rodičů

Národní institut pro další vzdělávání

 

Zápisy z jednání řídícího výboru

  • Zápis z jednání řídícího výboru dne 30.9.2021 zde.
  • Zápis z jednání řídícího výboru dne 31.5.2022 zde.
  • Prezentace k řídícímu výboru ze dne 31.5.2022 zde.
  • Zápis z jednání řídícího výboru dne 25.10.2022 zde.
  • Zápis z jednání řídícího výboru dne 30.03.2023 zde.
  • Zápis z jednání řídícího výboru dne 29.06.2023 zde.