Tým MAP III

Při realizaci MAP Českolipsko a Novoborsko III pracujeme s úsměvem. Těšíme se na Vaše nápady a podněty.  Jsme servisní tým pro vaši dobrou spolupráci v regionu. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.


Tel.:

e-mail:

 • manažerka odborného týmu MAP Českolipsko a Novoborsko III
 • vede pracovní skupiny a leadery pracovních skupin
 • připravuje podklady pro řídící výbor MAP
 • je zde pro zodpovídání veškerých dotazů a zapojování dalších členů

 

Bc. Barbora Váradiová
Tel.:
+420 774 646 284
e-mail: varadiova@lagpodralsko.com

 • pracuje v týmu jako asistentka, zodpoví případné otázky, ví vše o připravovaných seminářích a akcích pro školy v území Českolipska a Novoborska
 • vede a sbírá od Vás všechny administrativní podklady
 • zpracovává podklady a výsledky z jednání pracovních skupin a řídícího výboru
 • sbírá od Vás vaše podněty a přání

 

Michal Albl
Tel.:
+420 605 785 178
e-mail: 
albl@lagpodralsko.com

 • IT specialista v týmu MAP Českolipsko a Novoborsko III
 • tvoří a doplňuje webové stránky
 • bude velmi potěšen, když budete posílat Vaše společné akce do kalendáře společných akcí v území Českolipsko a Novoborsko

S přímou spoluprací s různými organizacemi se pojí také předávání informací mezi sebou. Budeme tedy rádi za jakékoliv připomínky, které se tohoto projektu a jeho realizace týkají.

 

Realizační tým MAP zajišťuje tyto činnosti

 • podpora činnosti Řídícího výboru a všech tematických pracovních skupin
 • zpracování a průběžný monitoring projektu, komunikace s řídícím orgánem MŠMT, monitorování průběhu realizace povinných aktivit Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace a monitoring MAP, zprávy o realizaci projektu, zpracování průběžných, závěrečné a sebehodnotících zpráv, navrhování případné aktualizace dokumentace MAP na základě monitoringu a evaluace, spolupráce při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování s odborným garantem MAP
 • zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP
 • účast na aktivitách, souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení
  v oblasti řízení kvality vzdělávání
 • zajišťování procesu místního akčního plánování přenosem výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV, PS, jejich podskupiny apod.),
 • zajišťování facilitace v území prostřednictvím facilitátora/mediátora, který je součástí odborného týmu, podpora škol v plánování
 • systematická podpora jednotlivých školských zařízení v aktivitách spolupráce mezi školami a mezi školami a subjekty neformálního vzdělávání, technická a administrativní podpora spolupráce