Aktivní používání cizího jazyka

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji aktivního používání cizího jazyka každého žáka. Nedílnou součástí práce PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, navrhuje aktivity, které budou v této tematické oblasti z projektu placeny a zkoušeny v regionu. (pro školy aktivní v této pracovní skupině je připraven k přednostnímu využívání rodilý mluvčí)

 

První setkání proběhlo 22.10.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 14.11.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 3.1.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 9.1.2019. Zápis z jednání zde.

Páte setkání proběhlo 20.2.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 20.3.2019. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 30.5.2019. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 11.9.2019. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání proběhlo 14.10.2019. Zápis z jednání zde.

Desáté setkání proběhlo 9.1.2020. Zápis z jednání zde.

Jedenácté setkání proběhlo 8.6.2020. Zápis z jednání zde.

Dvanácté setkání proběhlo 17.9.2020. Zápis z jednání zde.

Třinácté setkání proběhlo 14.01.2021. Zápis z jednání zde.

 

Vážení členové pracovní skupiny pro aktivní používání cizího jazyka,

Příští setkání pracovní skupiny proběhne ve čtvrtek 22. 04. 2021 od 16:30, místo bude ještě upřesněno.

 

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto:

  • Navázání spolupráce v regionu.

Prostředkem k tomuto cíli bude:

Pořádání pravidelných projektových dnů, jichž se budou účastnit účastníci z více škol. Projektové dny mohou být pro setkání jedné a jedné třídy, pro rodiče, jednodenní.

Spolupráce s dalšími a návaznými školami (MŠ, I st. ZŠ, II.st. ZŠ).

Cizí jazyk jako dorozumívací prostředek k dalším jiným společným aktivitám mezi více školami.

Setkávání jazykových kroužků.

  • Využívání rodilého mluvčího, rodilých mluvčích při výuce.

Prostředkem k tomuto cíli bude:

Pilotní zkouška spolupráce více škol s rodilým mluvčím a sdílení zkušeností ze setkávání.

Sdílení zkušeností práce s rodilými mluvčími.

  • Vzájemně se v regionu poznat, spolupracovat a sdílet zkušenosti a know-how.

Prostředkem k tomuto cíli bude

Zmapování a vybudování zásobárny zkušeností a jejich co nejjednodušší sdílení. Sdílení bude probíhat pomocí pravidelných mini-konferencí a workshopů.

Sdílení zkušeností s projekty tandem.

Sdílení zkušeností s metodami výuky: tandemová výuka, C.L.I.L.L.

Sdílení zkušeností se zahraničními výjezdy dětí i učitelů.

  • Vzdělávání pedagogů, zvyšování úrovně znalosti jazyka pedagogů.

Prostředkem k tomuto cíli bude:

zvyšování úrovně znalostí jazyka u pedagogů I.st.

nabídkou jazykových kurzů Anj (formou video kurzů)

sdílení metodiky (tipů jak učit jazyk)

  • Při výuce cizího jazyka aktivně využívat nové technologie.

Video kurzy cizího jazyka jako dostupné pro pedagogy, využívání technologií od „laminovačky po I PADY ve výuce“.

  • Podporovat v regionu zahraniční výjezdy a projekty Erasmus.

 

Jmenovité složení pracovní skupiny zde:

Sloupová Jaroslava, MŠ Dubá
Mgr. Martina Brychová, ZŠ Náměstí Míru Nový Bor
Zuzana Wildová, ZŠ, MŠ Klíč, LEADER
Ing. Hana Staňová, ZŠ Lada
Mgr. Elena Průchová, ZŠ, MŠ Polevsko
Mgr. Jiřina Jelínková, ZŠ Generála Svobody, Nový Bor
Mgr. Veronika Žáková, ZŠ Okna
Mgr. Ludmila Ornstová, ZŠ, MŠ Okrouhlá Bc. Tomáš Janda, ZŠ Náměstí Míru Nový Bor                    Bc. Tomáš Janda, ZŠ Náměstí Míru Nový Bor
Gabriela Garrihy, MŠ Dubá
Kateřina Melová, ZŠ Náměstí Míru Nový Bor