Kulturní povědomí

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji kulturního povědomí, umění, tvořivosti, vztahu k místu  každého žáka.  PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, navrhuje aktivity, které budou v této tematické oblasti z projektu placeny a zkoušeny v regionu.

První setkání proběhlo 8.11.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 29.11.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 24.1.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 28.2.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání proběhlo 9.5.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 19.9.2019. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 20.11.2019. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 5.2.2020. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání proběhlo 20.5.2020. Zápis z jednání zde.

Jedenácté setkání proběhlo 23.9.2020. Zápis z jednání zde.

Dvanácté setkání proběhlo 12.11.2020. Zápis z jednání zde.

Třinácté setkání proběhlo 18.2.2021. Zápis z jednání zde.

 

 • Přílohy ze setkání:
  • Příloha 1: Infoseminář zde.
  • Příloha 2: Výzva Interreg V-A zde.

Vážení členové pracovní skupiny pro kulturní povědomí a vztah k místu,

Příští setkání pracovní skupiny proběhne ve středu 29.4.2021 od 16:00 osobně, pokud bude online forma 17:30 hodin, vše bude upřesněno v týdenním předstihu.

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto:

1. Podpora kulturního povědomí a sdílení zkušeností v regionu.

 • – Podporovat spolupráci v kulturní oblasti,
  – podporovat již stávající spolupráce a hledání nových organizací pro spolupráci.
  – Využít při akcích možnosti daného místa.
  – Rozšířit vzájemné povědomí o obcích a školách.

2. Podpora udržení tradic a lidových zvyků.

 • – Podpora, udržení tradic v místě.
  – Zapojit celé rodiny.
  – Zapojení veřejnosti i do příprav.
  – Spolupráce v širokém okolí.
  – Motivace ke studiu umělecké činnosti.
  – Propagovat kulturu jako důležitou součást rozvoje dětí.

3. Podpora spolupráce škol: ZŠ, ZUŠ, zřizovatelů a dalších organizací za účelem
propagace kultury.

 • – Najít vhodnou formu spolupráce ZUŠ se ZŠ pro motivaci dětí a zejména jejich rodičů pro vzdělávání v umění a kultuře mimo rámec základní školy,
  – spolupráce ZUŠ a ZŠ při vyhledávání talentů, motivace k umění a kultuře,
  – vzájemné setkávání se děti, žáci, pedagogové (ZŠ, MŠ, ZUŠ),
  – více přibližovat rodičům smysluplnost a práci ZUŠ (pracovní skupina má definovat jak: (třídní schůzky, Koncert, společné tvoření rodičů s dětmi???),
  – Apelovat na rodiče na obcích, že studium umění má význam.
  – ZUŠ výpomoc pro ZŠ na akcích, spolupráce na menších projektech s obcemi.
  – Rozvíjet partnerství škol v oblasti kultury.
  – Pomocí spolupráce rozvíjet motivaci k umělecké činnosti.

4. Snaha o zlepšení zapojení veřejnosti do místního dění a přípravy kulturních akcí.

 • – Zapojení rodičů a veřejnosti do workshopů, společného tvoření a dobrovolné
  pomoci na přípravě kulturních akcí v obcích.

5. Sdílet inspiraci a kontakty.

 • – Sesbírat nápady, sdílet kontakty a inspiraci,
  – vzájemná spolupráce, podpora žáků (silnější pomáhá slabšímu),
  – vyhledávání nových spoluprací a kontaktů, vznik nových partnerství
  spolupráce,
  – uspořádat konference sdílení zkušeností pedagogů, přehlídky činnosti dětí, workshopy spolupráce v určitém oboru (klavírní setkání, setkání divadelních kroužků),
  – jako výsledky spolupráce vydávat kalendáře děl z regionu.

6. Podporovat mezigenerační spolupráci.

 • – Spolupráce se seniory, rodiči, prarodiči, společná činnost v oblasti umění a kultury.
  – Spolupráce s PostBellum, natáčení příběhů paměti národa.

7. Hledání dalších finančních možností pro financování kulturních akcí a akcí pro rozvoj kulturního povědomí a vztahu ke kulturním hodnotám u dětí a žáků

 • – Hledání nových možností financování a dalších zdrojů na kulturní akce a podporu tradičních lidových zvyků v místech, vzdělávání dětí a žáků v oblasti umění a kultury.

 

Jmenovité složení pracovní skupiny zde:

Bc. Svobodová Gabriela, ZŠ Lada
Hana Jungmanová, DiS., ZUŠ Doksy, LEADER
Mgr. Et Mgr. Pavlína Burdová, ZŠ, MŠ Nový Oldřichov
Alena Losová, dipl. um., ZUŠ Žandov
Markéta Trnková Krchňáková DiS., ZUŠ Nový Bor
Monika Hellerová, MŠ Špičák
Mgr. Jaroslava Hoffmanová, ZŠ, MŠ Zahrádky
Mgr. Soňa Charvátová, ZŠ, MŠ Brniště
Lada Kučerová, ZUŠ Česká Lípa
Jana Podlipská, místostarostka Nový Oldřichov