Matematická

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT. PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, navrhuje aktivity, které budou v této tematické oblasti z projektu placeny a zkoušeny v regionu.

Zápis z jednání pracovní skupiny:

Zápis z jednání 11.11.2021 zde.

 

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto:
1. Podpora spolupráce mezi školami a sdílení zkušeností v oblasti matematiky v regionu.
 Podporovat spolupráci v oblasti matematické gramotnosti.
 Podporovat spolupráci mezi MŠ, I. St. ZŠ, II.st. ZŠ.
 Sdílet a předávat si kontakty a doporučení na specialisty.
 Sdílet dobré zkušenosti z praxe, uspořádat pravidelné místní konference nebo workshopy místních pedagogů sdílení dobré praxe.
2. Realizovat workshopy pro žáky a pedagogy.
 Rozvíjení logického myšlení formou spolupráce.
 Ukázat dětem a žákům reálné využití matematiky.
 Realizovat více praxe konkrétního užití matematiky.
 Pozvat si odborníky do výuky, kteří přiblíží matematiku žákům, dětem v konkrétních zajímavých ukázkách.
3. Rozvíjet výuku matematiky.
 Logické myšlení.
 Finanční gramotnost.
 Vztahy mezi čísly.
 Motivovat děti k učení se matematiky, přiblížit matematiku dětem a žákům.
4. Vytvořit metodický portál nové inspirace.
 Sdílet pracovní listy a pomůcky, vytvořit nebo posbírat dobré tipy na pomůcky,
 sdílet ukázkové hodiny,
 sdílet kontakty,
 sdílet metody práce výuky matematiky,
 sesbírat nápady, sdílet kontakty a inspiraci.
5. Tvorba materiálů pro výuku matematiky
 Vytvářet pracovní listy a pomůcky, které budou poté nasdíleny.
6. Být nejlepší skupinou v MAP ČESKOLIPSKO a NOVOBORSKO II.
7. Hledání dalších finančních zdrojů a možností pro financování pomůcek pro matematiku.
 Hledání dalších finančních zdrojů pro financování pomůcek pro motivaci žáků při výuce matematiky.

 

Jmenovité složení pracovní skupiny zde:

Ing. Veronika Šolcová, ZŠ nám. Míru Nový Bor, LEADER

Mgr. Gabriela Svobodová, ZŠ Lada

Mgr. Kateřina Řehořková, ZŠ Zákupy

Mgr. Lenka Mrázová, Geopark Ralsko