Matematická

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT. PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, navrhuje aktivity, které budou v této tematické oblasti z projektu placeny a zkoušeny v regionu.

První setkání proběhlo 12.11.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 10.12.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 7.1.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 16.5.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání proběhlo 30.9.2019, Zápis z jednání zde.

 

Vážení členové pracovní skupiny pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, další setkání PS bude 18. 11. 2019 od 16 do 18 h v ZŠ Náměstí Nový Bor.

 

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto:
1. Podpora spolupráce mezi školami a sdílení zkušeností v oblasti matematiky v regionu.
 Podporovat spolupráci v oblasti matematické gramotnosti.
 Podporovat spolupráci mezi MŠ, I. St. ZŠ, II.st. ZŠ.
 Sdílet a předávat si kontakty a doporučení na specialisty.
 Sdílet dobré zkušenosti z praxe, uspořádat pravidelné místní konference nebo workshopy místních pedagogů sdílení dobré praxe.
2. Realizovat workshopy pro žáky a pedagogy.
 Rozvíjení logického myšlení formou spolupráce.
 Ukázat dětem a žákům reálné využití matematiky.
 Realizovat více praxe konkrétního užití matematiky.
 Pozvat si odborníky do výuky, kteří přiblíží matematiku žákům, dětem v konkrétních zajímavých ukázkách.
3. Rozvíjet výuku matematiky.
 Logické myšlení.
 Finanční gramotnost.
 Vztahy mezi čísly.
 Motivovat děti k učení se matematiky, přiblížit matematiku dětem a žákům.
4. Vytvořit metodický portál nové inspirace.
 Sdílet pracovní listy a pomůcky, vytvořit nebo posbírat dobré tipy na pomůcky,
 sdílet ukázkové hodiny,
 sdílet kontakty,
 sdílet metody práce výuky matematiky,
 sesbírat nápady, sdílet kontakty a inspiraci.
5. Tvorba materiálů pro výuku matematiky
 Vytvářet pracovní listy a pomůcky, které budou poté nasdíleny.
6. Být nejlepší skupinou v MAP ČESKOLIPSKO a NOVOBORSKO II.
7. Hledání dalších finančních zdrojů a možností pro financování pomůcek pro matematiku.
 Hledání dalších finančních zdrojů pro financování pomůcek pro motivaci žáků při výuce matematiky.

 

Jmenovité složení pracovní skupiny zde:

Mgr. Martin Karhan, ředitel ZŠ Kamenický Šenov
Barbora Myšková, ZŠ a MŠ Okna
Dana Plhalová, MŠ Lada, Česká Lípa
Ing. Veronika Šolcová, ZŠ Náměstí Míru, Nový Bor, LEADER