Matematická

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT. PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, navrhuje aktivity, které budou v této tematické oblasti z projektu placeny a zkoušeny v regionu.

První setkání proběhlo 12.11.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 10.12.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 7.1.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 16.5.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání proběhlo 30.9.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 18.11.2019. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 27.1.2020. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 4.5.2020. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání proběhlo 8.10.2020. Zápis z jednání zde.

Jedenácté setkání proběhlo 3.12.2020. Zápis z jednání zde.

Dvanácté setkání proběhlo 11.2.2021. Zápis z jednání zde.

 

Vážení členové pracovní skupiny pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, další setkání PS bude 8. 4. 2021 od 16:30 h v ZŠ Náměstí Nový Bor.

 

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto:
1. Podpora spolupráce mezi školami a sdílení zkušeností v oblasti matematiky v regionu.
 Podporovat spolupráci v oblasti matematické gramotnosti.
 Podporovat spolupráci mezi MŠ, I. St. ZŠ, II.st. ZŠ.
 Sdílet a předávat si kontakty a doporučení na specialisty.
 Sdílet dobré zkušenosti z praxe, uspořádat pravidelné místní konference nebo workshopy místních pedagogů sdílení dobré praxe.
2. Realizovat workshopy pro žáky a pedagogy.
 Rozvíjení logického myšlení formou spolupráce.
 Ukázat dětem a žákům reálné využití matematiky.
 Realizovat více praxe konkrétního užití matematiky.
 Pozvat si odborníky do výuky, kteří přiblíží matematiku žákům, dětem v konkrétních zajímavých ukázkách.
3. Rozvíjet výuku matematiky.
 Logické myšlení.
 Finanční gramotnost.
 Vztahy mezi čísly.
 Motivovat děti k učení se matematiky, přiblížit matematiku dětem a žákům.
4. Vytvořit metodický portál nové inspirace.
 Sdílet pracovní listy a pomůcky, vytvořit nebo posbírat dobré tipy na pomůcky,
 sdílet ukázkové hodiny,
 sdílet kontakty,
 sdílet metody práce výuky matematiky,
 sesbírat nápady, sdílet kontakty a inspiraci.
5. Tvorba materiálů pro výuku matematiky
 Vytvářet pracovní listy a pomůcky, které budou poté nasdíleny.
6. Být nejlepší skupinou v MAP ČESKOLIPSKO a NOVOBORSKO II.
7. Hledání dalších finančních zdrojů a možností pro financování pomůcek pro matematiku.
 Hledání dalších finančních zdrojů pro financování pomůcek pro motivaci žáků při výuce matematiky.

 

Jmenovité složení pracovní skupiny zde:

Ing. Veronika Šolcová, ZŠ nám. Míru Nový Bor, LEADER

Mgr. Lenka Nováková, ZŠ K. H. Máchy Doksy

Dana Plhalová, MŠ Bří Čapků Česká Lípa

Mgr. Petra Macharová, ZŠ nám. Míru Nový Bor

Mgr. Monika Tučková, ZŠ B. Hynka Cvikov

Paed. Dr. Jiří Střelec, ZŠ Arnultovice Nový Bor