Sociální a občanské

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji občanských a sociálních kompetencí, demokratického chování každého  žáka. Nedílnou součástí práce PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, navrhuje aktivity, které budou v této tematické oblasti z projektu placeny a zkoušeny v regionu.

První setkání proběhlo 25.10.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 22.11.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 7.2.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 28.3.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání proběhlo 16.5.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 12.9.2019. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 12.12.2019. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 6.2.2020. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání proběhlo 21.5.2020. Zápis z jednání zde.

Jedenácté setkání proběhlo 24.9.2020. Zápis z jednání zde.

Dvanácté setkání proběhlo 24.11.2020. Zápis z jednání zde.

 

Vážení členové pracovní skupiny pro sociální a občanské kompetence,

Příští setkání pracovní skupiny proběhne 19. 1. 2021 od 16:00, místo bude upřesněno (on-line/SPŠ-CLU3V/ZŠ Moskevská)

Cíle stanovené pracovní skupinou:

1) V regionu se vzájemně podporovat, inspirovat a sdílet zkušenosti
2) Vzdělávání pedagogů
– pomocí odborné personální podpory
– využívat digitální technologie pro zjednodušení vzdělávání pedagogů a jako prostředek komunikace (digitální učebna google)
– důležitá témata pro vzdělávání pedagogů spatřujeme – jak řešit konflikty, zlepšování vztahů s rodiči
– vzdělávání v komunikaci (učitel – rodič)
3) Působit na ředitele a zřizovatele v hledání systémových řešení, nikoli jen zkoušení
pilotních projektů
4) Podpora spolupráce rodiny a školství
– Budování vztahů rodičové, žáci vs. učitelé, škola (lidské a mezilidské a mezigenerační vztahy)
– Vtahovat rodiče více do dění ve škole
5) Budování sebevědomí dětí
6) Budování kritického myšlení
7) Budování sytému primární prevence v našem regionu
– sestavení koncepce fungujícího systému certifikované prevence
– sestavení systému fungování dalších organizací v regionu zajišťujících osvětu v sociálních tématech a prevenci
8) Snížení administrativní zátěže pro učitele
9) Využívat digitální technologie při vzdělávání učitelů a tím šetřit čas

Jmenovité složení pracovní skupiny:

Bc. Svobodová Gabriela, ZŠ Lada
Mgr. Věra Tvrdíková, ZŠ, MŠ Brniště
Mgr. Jana Glaserová, Farní Charita Česká Lípa
Ing. Milena Nováková, LEADER
Anna Jelínková, DiS., Probační a mediační služba
Mgr. Dominika Holubová, ZŠ Lada Česká Lípa
Stanislava Holovská, MŠ Horní Police
Mgr. Marie Medřická, ZŠ MŠ Horní Libchava
Mgr. Elena Průchová, ZŠ, MŠ Polevsko

Mgr. Iva Pešková, ZŠ Kravaře