SYPO

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Do projektového portfolia NIDV patří od ledna 2018 projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363), zkráceně SYPO. V současnosti neexistuje ucelený systém celoživotního profesního rozvoje učitelů a ředitelů. SYPO má za cíl tento stav významně změnit a nastavit systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby pozitivně ovlivnil kvalitu českého školství.

Projekt SYPO reaguje na současný stav, který postrádá ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. Další vzdělávání  obou cílových skupin je až na výjimky nesystematické, chybí koncepční podpora pro různé fáze profesní dráhy.
A proto SYPO připraví novou koncepci, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů:

– metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni;
– stálá konference ředitelů (kabinetu vedení);
– podpora začínajících učitelů;
– transformace systému DVPP.

Více zde: https://www.nidv.cz/sypo

 

Podpora práce učitelů (PPUČ) – https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12726