Aktuální doporučení a inspirace pro domácí vzdělávání v souvislosti s COVID-19

 

Leták jak učit z domova – zde

1)     SCIO do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes

500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut – https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

 

2)     UčíTelka (když děti učí telka) –

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

3)     #NaDálku nabízí nástroje pro online vzdělávání –

https://nadalku.msmt.cz/cs

 

4)     SYPO – Jak učit online – aktuálně se můžete

přihlašovat na otevřené webináře (viz příloha), následně by měly být ke zpětnému zhlédnutí na Youtube kanálu projektu SYPO – https://www.youtube.com/channel/UCrioZ6EoeS0VEmxOljTE3QQ

 

5)     Matika.in nabízí matematiku pro 1.-9. ročník základních

škol v hravé formě – https://www.matika.in/cs/

 

 • Zlatka.in – finanční gramotnost pro 1., 2. stupeň ZŠ a

SŠ – https://www.zlatka.in/cs/

 

 • Gramar.in – čeština pro 1. – 6. ročník ZŠ a 4.

ročník SŠ – https://www.gramar.in/cs/

 

 

6)     Onlinecviceni.cz nabízí procvičování ČJ a M pro 1. a 2.

stupeň ZŠ – https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

7)     Skolakov.eu je určen pro žáky 1. stupně ZŠ – https://skolakov.eu/

 

8)     Fraus zpřístupnil zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní a střední školy – https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

 

9)     NOVÁ ŠKOLA zpřístupnila také své interaktivní učebnice

(obsahují materiály pro 1. i 2. stupeň ZŠ) – https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/

 

 

10)  Škola s nadhledem poskytuje online procvičování pro žáky ZŠ, ale i pro maturanty – https://www.skolasnadhledem.cz/

 

11)  Škola doma – Pořad ČT, který pomůže s přípravou na přijímací zkoušky. Plánuje také spuštění specializovaného edukativního webu s více než třemi tisíci vzdělávacími videy z pořadů ČT. Pořad trvá 45 min. V úterý se procvičuje čeština a ve čtvrtek matematika. – https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/

 

12)  Google classroom – využitelné pro zadávání úkolů. Je potřeba, aby škola měla zaregistrovaný bezplatný účet na G Suite pro vzdělávání

 

13)  Učíme.online – služba pro školy a učitele vytvořená ve spolupráci se zřizovatelem Prahou a MŠMT – určeno zejména těm, kde není digitální komunikace se studenty příliš rozšířena – https://ucime.online

 

14)  Hravouka – Aplikace do mobilu. Hravá encyklopedie, v současné situaci ke stažení zdarma – https://hravouka.circusatos.com

 

15)  Umíme to – online cvičebnice pro procvičování různých předmětů – ČJ, M, Aj, Nj, fakta, programování – https://www.umimeto.org

 

16)  Učebnice.online – přístup zdarma ke všem interaktivním učebnicím (NOVÁ ŠKOLA) – http://ucebnice.online/

 

17)  H-EDU šetří čas učitelům – aplikace pro přípravu hodin matematiky – https://www.h-edu.cz

 

18)  Geofyzikální ústav AV ČR – nabízí edukativní materiály, přednášky pro děti, zajímavá videa apod. – https://www.ig.cas.cz/pro-skoly/edukativni-materialy/

 

19)  Khan Academy – nabízí interaktivní videa z předmětů biologie, chemie, matematiky, ekonomie apod. Existuje také ve formě mobilní aplikace – https://cs.khanacademy.org

 

20)  Duolingo – procvičování cizích jazyků – https://cs.duolingo.com

 

21)  Veselá chaloupka – online výukové materiály pro prvostupňové děti a předškoláky – https://www.vesela-chaloupka.cz

 

22)  PRIMA úča – výuková videa pro ČJ na prvním stupni – https://www.primauca.cz

 

23)  Isibalo – pro matematikáře, fyzikáře a chemikáře výuková videa – https://isibalo.com

 

24)  Prvky.com – pro chemikáře interaktivní tabulka prvků, výklady určitých kapitol chemie – http://www.prvky.com

 

25)  DRILL & SKILL – procvičování počítání, slovíček, chemického názvosloví, přírodopisné poznávačky, slepé mapy apod. – https://www.drillandskill.com/cs/

 

26)  Včelka – procvičování čtení, angličtiny, španělštiny na mobilu či tabletu, cvičení vhodná zejména pro děti s SPU nebo pro cizince – https://www.vcelka.cz

 

27)  Minecraft for Education – Do konce června 2020 je pro všechny školy s Office 365 zdarma, nutné je vyplnit tento adresář.

Pomocí Minecraftu se dá vzdáleně učit programování, chemie, dějepis, cizí jazyky, matematika.

 

28)  Portál Moderní dějiny – nabízí kvalitně zpracované výklady událostí minulého století, určeno pro dějepis a občanskou výchovu – http://www.moderni-dejiny.cz

 

29)  Old Maps Online – služba, pomocí níž můžete vyhledat historické mapy míst na celém světe, určeno zejména pro dějepis – https://www.oldmapsonline.org

 

30)  TrainBrain – pro zlepšování kritického myšlení – https://www.trainbra.in/cs/

 

31)  Svět médií – portál s pomocí Otevřené učebnice nabízí zpracované kapitoly mediální výchovy – http://svetmedii.info/otevrena-ucebnice/

 

32)  Člověk v tísni – zpřístupnění filmů, výukových lekcí a dalších materiálů pro online výuku – https://www.clovekvtisni.cz/vzdelavaci-programy-cloveka-v-tisni-zpristupnuji-filmy-vyukove-lekce-a-dalsi-materialy-pro-online-vyuku-6486gp

 

 

Vzdělávání pro pedagogy – webináře a další

 

1)     Jak zavést online výuku a nezbláznit se? Jak pracovat se žáky a rodiči? (lektor Václav Maněna) –

http://www.projektsypo.cz/webinare-na-podporu-distancni-vyuky-ve-skolach.html

 

2)     Online vzdělávání z pohledu ředitele školy –

http://www.projektsypo.cz/webinare-na-podporu-distancni-vyuky-ve-skolach.html

 

3)     20 způsobů využití technologií pro online výuku nejen po

uzavření škol – https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22438/20-ZPUSOBU-VYUZITI-TECHNOLOGII-PRO-ONLINE-VYUKU-NEJEN-PO-UZAVRENI-SKOL.html

 

Pro střední školy a celoživotní vzdělávání

1)     Matematika VŠEM – zaměřeno na studenty SŠ a podporu jejich přechodu na vysoké školy technického zaměření – www.matematikavsem.cz

 

2)     sPřednášky.cz – přednášky z oblastí marketingu, SEO, webdesignu, podnikání, strartupů,… – http://www.sprednasky.cz/

 

3)     Coursera – budování dovedností skrze kurzy online poskytovaných světovými univerzitami a společnostmi – platforma pouze v Aj! – https://www.coursera.org

 

4)     Studentské Rádio Ámos – Nově vzniklé rádio nabízí online vysílání i spoustu zajímavých podcastů. Autoři jsou studenti Smíchovské SPŠ v Praze. Cílem je dát prostor odborníkům, ředitelům, učitelům a studentům, aby mohli sdílet své zkušenosti s probíhající výukou v době uzavírky škol, se zaváděním její on-line podoby.

https://www.radioamos.cz

https://www.facebook.com/radioamos

 

 

 

Zkratka MAP = Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území obou ORP.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání i zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavní cíl MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

V projektu MAP II je hlavní cíl naplňován realizací těchto aktivit:

 • Rozvoj a aktualizace MAP (v návaznosti na realizované projekty MAP Českolipsko a MAP Novoborsko)
 • Evaluace a monitoring MAP
 • Implementace MAP

Dílčí cíle MAP:

 • Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání
 • Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

Hlavním přínosem realizace projektu MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství budou napomáhat ke zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Projekt rozvíjí vizi akce KLIMA a vytváří trvalé vazby spolupráce při zvyšování kvality vzdělávání v ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor.

Principy MAP:

Realizace MAP respektuje základní principy komunitně řízeného plánování. Principy odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe (např. činnost místních akčních skupin, komunitní plánování sociálních služeb apod.).

 • Princip spolupráce
 • Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů
 • Princip dohody
 • Princip otevřenosti
 • Princip SMART
 • Princip udržitelnosti
 • Princip partnerství

Komunitní plánování je postup, který umožňuje:

 • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství
 • aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu
 • aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost

Co MAP přináší?

Dětem a žákům:

 • motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se
 • rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka
 • snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu

Rodičům:

 • více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání)
 • možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy
 • rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka
 • platformu pro otevřenou komunikaci

Ředitelům a učitelům:

 • příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci
 • rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy
 • podpora škol rodiči
 • možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů

Zřizovatelům:

 • možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP
 • příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol

Konkrétní dílčí kroky realizace MAP Českolipsko a Novoborsko II:

 1. Řízení projektu
 2. Rozvoj a aktualizace MAP
 3. Evaluace a monitoring MAP
 4. Implementace MAP

Řešení v oblastech:

 • Čtenářská a matematická gramotnost
 • Inkluzivní vzdělávání
 • Kompetence v polytechnice a EVVO
 • Kompetence pro aktivní používání cizího jazyka
 • Kompetence sociální a občanské
 • Rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu