Rodina v centru

Poskytujeme dětem a žákům z Novoborska komplexní podporu při řešení školního neúspěchu a jeho předcházení.

 

Projekt  S RODINOU K INKLUZI

registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008505

Projekt byl zahájen v červnu 2018 a bude realizován po dobu tří let.

Je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jeho cílem je v průběhu následujících tří let poskytovat dětem a mladistvým ze socioekonomicky znevýhodněného a zároveň kulturně odlišného prostředí komplexní podporu pro předcházení a účinné řešení školního neúspěchu ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Na základních a v mateřských školách v Novém Boru budou působit tři poradci pro rodiče, kteří jim budou poskytovat individuální podporu při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotnickými institucemi. Tým šesti mediátorek bude prostřednictvím mediací zajišťovat efektivní komunikaci mezi rodiči, žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními účastníky jednání. Pro děti v předškolním věku bude k dispozici předškolní klub Rodiny v centru.

Prostřednictvím projektu bude zajištěno dvanácti pedagogickým pracovníkům rozšíření vzdělání zprostředkováním účasti v kurzu pedagogické metody Persona Dolls.

Spolupracujícími pedagogickými institucemi jsou MŠ Klíček, ZŠ náměstí Míru, ZŠ Gen. Svobody v Arnultovicích a ZŠ Praktická Nový Bor.

V průběhu projektu dostane odbornou pomoc 50 dětí a 100 rodičů z výše zmíněné cílové skupiny.

http://www.rodinavcentru.cz/inkluze/

 

Poradci

 

s pedagogickými pracovníky i s pracovníky zdravotnických, sociálních a jiných institucí. Také vás v případě potřeby do těchto institucí doprovodí. Objasní vám vyjádření učitelů a doporučí další návazná opatření.

 

Viera Traupová, poradkyně  ZŠ Arnultovice a ZŠ Praktická:  tel.: 608 001 248, email: traupova@rodinavcentru.cz

Konzultační hodiny:

ZŠ Arnultovice     úterý     15,00 – 17,00

ZŠ Praktická        pondělí  15,00 – 17,00

čtvrtek   10,00 – 12,00

 

Mgr. Rostislav Prokeš, poradce  ZŠ náměstí Míru: tel: 608 003 336, email: prokes@rodinavcentru.cz

Konzultační hodiny:

ZŠ  náměstí Míru     pondělí, úterý, středa   9,00 – 11,00

čtvrtek, pátek               13,00 – 15,00

 

Barbora Wünschová, poradkyně  MŠ Klíček:  tel.: 608 001 878, email: wunschova@rodinavcentru.cz

Konzultační hodiny:

v pracovních dnech mezi 7,30 – 15,30

v případě nepřítomnosti poradkyně v MŠ po telefonické domluvě

 

Kateřina Gáborová, pedagožka předškolního klubu: tel.: 775 601 964, email: klub@rodinavcentru.cz

Konzultační hodiny:

v pracovních dnech mezi 13,00 – 15,30

 

PeadDr. Jiří Střelec, odborný garant projektu: tel.: 608 002 959, email: strelec@rodinavcentru.cz

Konzultační hodiny:

ZŠ Arnultovice   pátek   14,00 – 16,00

ZŠ náměstí Míru pondělí 14,00 – 16,00

úterý     13,00 – 15,00

středa    13,00 – 15,00

ZŠ Praktická        čtvrtek    10,00 – 12,00