PS pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti zajišťuje vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.

Červen 2024

Zápis červen 2024

Prezentace červen 2024

Březen 2024

Zápis březen 2024

Prezentace březen 2024