Inspirace

CANVA

Zajímavé weby k oblastem, řešeným v rámci MAP:

 • Metoda instrumentálního obohacení zde
 • Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování zde
 • Portál o vzdělávání zde
 • Finanční gramotnost hrou zde
 • Přehled edukačních aktivit muzeí a galerií ČR, provázání nabídky se Školním vzdělávacím programem zde
 • Portál věnovaný aktivitám v přírodě včetně aktivit pro školy. Hry, inspirace, deník divočiny, brožura ke stažení zde
 • Odkaz na obecně prospěšnou společnost, která nabízí možnost vzdělávání a následného vedení kurzů a kroužků pro žáky ZŠ i děti MŠ zde
 • Hravá edukativní aplikace pro děti 5 až 7 let zde
 • Internetový magazín pro učitele 1. stupně ZŠ zde
 • Stránky Institutu pro podporu inovativního vzdělávání zde
 • Společnost SCIO zde
 • Archiv internetového  portálu Česká škola, který je zaměřen na základní a střední školství zde
 • Inkluze na českých školách – nový interaktivní pořad ČT zde
 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR zde
 • Způsob výuky matematiky a rozvoje osobnosti dítěte. Skupina pro učitele zde
 • UČITEL NAŽIVO –  roční intenzivní vzdělávací program pro budoucí učitele zde
 • Návod na zpracování strategie rozvoje školy zde
 • Metodické centrum iQLANDIA zde

Zavádění formativního hodnocení
Kniha představuje pět klíčových strategií pro zlepšení učitelské praxe a výsledků studentů. Pro každou strategii nabízí podrobně popsané techniky. Více na www.formativnihodnoceni.cz.

Syndrom vyhoření u předškolních pedagogů (DVPP 8 x 45 min)
​​​​
Společně s KP PedF UK jsme vytvořili vzdělávací kurz, který je akreditován MŠMT a seznámí učitele s příčinami, projevy, prevencí a intervencí vůči syndromu vyhoření.

Více na www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni.

Čtenářská a matematická pregramotnost (DVPP 8 x 45 min, 16 x 45 min)
​​​​
Vzdělávací kurzy jsou akreditované MŠMT a v průběhu si účastník vytvoří vlastní portfolio pedagoga s náměty pro další práci.

Více na www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti.

Efektivní učitel (DVPP 8 x 45 min)
Akreditovaný vzdělávací kurz prezentuje strategie, které umožňují stimulovat kreativitu učitele, ozvláštnit výuku, zvládat různé projevy chování a podporovat osobní odpovědnost žáků.

Více na www.edukacnilaborator.cz/efektivniucitel.

Všechny kurzy lze také realizovat formou sborovny ve školách. Pro více informací nás kontaktujte na info@edukacnilaborator.cz či 212 245 509.