Eduzměna

Nadační fond Eduzměna je složen ze zástupců soukromého, neziskového a veřejného sektoru, kteří usilují o systémovou změnu vzdělávání v Česku.

Zaměřuje se na dobré vztahy, aktivní přístup a umění reflexe.

https://www.eduzmena.cz/cs

Eduzměna pro Novoborsko

Grant ve výši 200 000 Kč pro školy v ORP Nový Bor poskytl Nadační fond Eduzměna

V období  1.9.20 – 31.8.21 byly realizovány aktivity, zaměřené na podporu a rozvoj škol v ORP Nový Bor – v souladu s vizí, cíli a klíčovými opatřeními Eduzměny.

Projekt probíhal pod názvem  Eduzměna pro Novoborsko.  Účastnilo se jej  11 škol a školských zařízení.

Realizované aktivity:

  • semináře/webináře na téma Formativní hodnocení o rozsahu 4*8 hodin
  • zprostředkování koučinku/supervize/mentoringu pedagogických pracovníků škol, zejména vedoucích pracovníků – forma osobní individuální či skupinová – celkově poskytnuto 125 hod S/K/M.

Zapojené školy a školská zařízení se podílely finanční spoluúčastí.