Tým MAP IV

Jsme servisní tým pro dobrou spolupráci v regionu.

Těšíme se na Vaše nápady a podněty. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Ing. Lenka Hošková
e-mail: hoskova@lagpodralsko.com

Projektový manažer

 

Ing. Barbora Danihelová
e-mail: danihelova@lagpodralsko.com

Manažer implementace

 

Bc. Veronika Váradiová
e-mail: v.varadi@lagpodralsko.com

Finanční manažer

 

Realizační tým MAP zajišťuje podporu činnosti Řídícího výboru a všech tematických pracovních skupin, zpracovává a průběžně monitoruje chod projektu a komunikuje s řídícím orgánem MŠMT. Kontroluje řádné plnění aktivit projektu, odpovídá za aktualizaci dokumentace MAP a zpracovává zprávy o realizaci.

Zásadní činností týmu je podpora škol v plánování, systematická podpora ve spolupráci se zřizovateli jednotlivých zapojených subjektů a zajišťování procesu místního akčního plánování v souladu s principy komunitně vedeného místního rozvoje.