Financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

 

První setkání proběhlo 25.10.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 6.12.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 21.2.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 11.4.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání proběhlo 10.10.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 16.1.2020. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 11.6.2020. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 24.9.2020. Zápis z jednání zde.

 

Vážení členové pracovní skupiny financování,

Příští setkání pracovní skupiny proběhne ve 

 

Prezentace aktivita Rozvoj a aktualizace MAP – zde

Shrnutí dotačních titulů, vhodných pro financování aktivit škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání – zde

 

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto:

 

Potřeby škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání

 • Sesbírat data od ostatních pracovních skupin, vydefinovat potřeby škol a dalších organizací
 • hodnotit průběh realizace projektu MAP II a plánovat

  

Komunikace – přenos dat a potřeb

 • Větší spolupráce a komunikace mezi zřizovateli a školou, školkou
 • Předávání informací od řídícího výboru – aktivní a včasný přenos informací mezi pracovními skupinami i směrem k ŘV a realizačnímu týmu projektu
 • Co, odkud a jak? – metodická koordinační práce PS pro financování
 • Sdílení zkušeností s administrativou a realizací různých projektů

 

Zdroje a příležitosti financování

 • Hledání zdrojů a příležitostí k financování
 • Identifikace potencionálních problémů před získáním dotací
 • Identifikace méně známých zdrojů financování (vzájemné seznamování s nimi )
 • Sdílení těchto informací pro region
 • Včasná identifikace zdrojů problémů v jednotlivých výzvách a sdílení těchto informací pro region

 

MAP – rozpočet projektu

 • Informace o financování aktivit v oblasti implementace MAP II

  

Spolupráce a sdílení informací v regionu

 

Jmenovité složení pracovní skupiny zde:

PhDr. Dagmar Strnadová, manažer LAG Podralsko
Bc. Zdeňka Coufalová, ředitelka MŠ Bratří Čapků Česká Lípa
Mgr. Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ Dubá
Ing. Michal Vaněk, ředitel Podralský nadační fond ZOD
Linda Hrabcová, zástupkyně ředitele ZŠ Náměstí Nový Bor
Mgr. Libor Šmejda, ředitel ZŠ Česká Lípa, 28. října
Bc. Jana Křížová, MŠ Sosnová
Lukáš Janků, LEADER
Mgr. Jiří Ort, zástupce ředitele ZŠ Tyršova
Hana Staňová, ZŠ Lada                                                                                                                              Jana Veindlová, město Česká Lípa