Barevný týden

Každoroční akce konaná k podpoře tvorby vztahu k životnímu prostředí a vzdělávání mezi vrstevníky. Na každý den akce připadá jiná barva, která se promítá na nošeném oblečení.

Výsledkem akce je uklizené školní prostranství.