Českolipská pěnice

Žáci byli rozděleni dle věkových kategorií tak, aby mohli být hodnoceni dle svých zpěvavých zkušeností. Každé z dětí zpívalo na předložený podklad a zároveň jim vznikala nahrávka jejich zpěvu pro budoucí účely.

Došlo k rozvoji kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, také k rozvoji jejich podnikavosti a iniciativy.