Den Země

Na stanovištích s tématikou ochrany životního prostředí děti z MŠ plnily úkoly a na základě jejich úspěchu si odnesly památeční diplom. Vyzkoušely si krmit domácí i hospodářská zvířata, třídit odpad, poznávat květiny, a seznámily se s životním cyklem motýlů a včel.