Dramatění

Děti ze dvou souborů se vzájemně představily, informovaly se o osobnostech, které jsou důležité pro jejich divadelní projev.

Oba zúčastněné soubory se následně domluvily na budoucím společném představení. Pedagogové aktivně zapojovaly děti do vymýšlení děje nové hry.