Máchovské veršování

V prostředí usedlosti Hockehof předvedli žáci a dětmi vlastní literárně-dramatické pojetí děl Karla Hynka Máchy.