Pat a Mat ve školní dílně

Dlouhodobý projekt spolupráce českolipských ZŠ a MŠ se konal ve školní dílně, kde žáci ZŠ pod vedením pedagoga učili děti z MŠ zručnosti při výrobě dřevěných domečků za pomoci vrtání, šroubování a lepení.

Díky přátelskému prostředí a vzájemné spolupráci si děti tvoří pozitivní vztah k přechodu z předškolního k základnímu vzdělání.