Z pohádky do pohádky

Děti a žáci putovali po stanovištích, na nichž je přivítaly pohádkové postavy a představily jim příběhy, ze kterých pochází. Za správné splnění úkolů dostali razítko a nápovědu k vyřešení křížovky.