PS Čtenářská gramotnost MAP III

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka.

PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, navrhuje aktivity, které budou v této tematické oblasti z projektu placeny a zkoušeny v regionu.

Zápis z jednání pracovní skupiny:

Zápis z jednání 11.11.2021 zde.
Zápis z jednání 7.02.2022 zde.
Zápis z jednání 30.05.2022 zde.
Zápis z jednání 10.10.2022 zde
Zápis z jednání 5.12.2022 zde.
Zápis z jednání 27.2.2023 zde.
Zápis z jednání 29.05.2023 zde.
Zápis z jednání 25.09.2023 zde.

Zápis ze společného jednání všech PS 23.11.2023 zde

Prezentace ze společného jednání všech PS 23.11.2023 zde

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto:

 • Podpora spolupráce mezi školami a sdílení zkušeností v regionu.
  • Podporovat spolupráci v oblasti čtení a čtenářské gramotnosti.
  • Podporovat spolupráci mezi MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ.
  • Podporovat předávání informací mezi jednotlivými projekty (systémovými a individuálními).
  • Spolupráce s knihovnami.
  • Sdílet a předávat si kontakty a doporučení na specialisty.
  • Uspořádat místní konference sdílení dobré praxe.
 • Motivovat děti a celé rodiny ke čtení.
  • Vzájemně se konkrétně inspirovat, jak motivovat ke čtení a čtenářské gramotnosti.
  • Rozvíjet knihovničky ve školách.
  • Čtení ve škole pod lampou = čtení jinak, než-li v hodině.
  • Zajistit stálý přísun nových a zajímavých knih do škol a školních knihovniček
  • Spolupráce s knihovnami.
 • Získávat nové inspirace
  • Získávat tipy, jak konkrétně zpracovávat určitá témata.
  • Získávat konkrétní tipy pro dobré metody práce (Jak pracovat s ilustracemi, jak si vyrobit knihu, jak rozvíjet čtenářskou pregramotnost, práce s říkadly, dramatizace.)
  • Spolupracovat mezioborově.
  • Sdílet ukázkové hodiny.
  • Sdílet kontakty.
  • Využívat mentoring.
  • Sesbírat nápady, sdílet kontakty a inspiraci.
 • Podporovat mezigenerační spolupráci.
  • Spolupráce s rodiči, prarodiči, společné čtení.
 • Sdílení zkušeností s vydáváním školních časopisů
  • Sdílení zkušeností s vedením redakcí.
  • Uspořádat společný workshop mladých novinářů jako víkendovou mimoškolní akci, kam přijedou děti a žáci z různých škol.
  • Uspořádat konferenci školních časopisů (příspěvky budou mít žáci).
  • Sdílet zkušenosti učitelů.
  • Sdílet zkušenosti dětí a žáků.
 • Využívat více dramatizace
 • Sdílet seznam dobré literatury
  • Pro pedagogy a rodiče.
  • Pro děti a žáky.
 • Hledání dalších finančních zdrojů a možností pro financování knih a pomůcek pro čtenářskou gramotnost.
  • Hledání dalších finančních zdrojů pro financování knih a motivaci žáků při vzdělávání.

 

Jmenovité složení pracovní skupiny zde:

Mgr. Dominika Holubová, ZŠ Lada Česká Lípa, LEADER
Veronika Ličaverová, Dis., Muzeum Česká Lípa
Mgr. Jaroslava Hoffmannová, ZŠ Zahrádky
Zuzana Wildová
Bc. Viera Traupová, Rodina v centru
Markéta Trnková Krchňáková, Dis., ZUŠ Nový Bor
Stanislava Holovská, MŠ Horní Police
Hana Jungmanová, Dis., ZUŠ Doksy
Jana Češková, MŠ Severní
Jana Timová, MŠ Špičák
Renáta Gajdošíková, MŠ Bratří Čapků
Mgr. Jiřina Jelínková, ZŠ Generála Svobody Nový Bor Arnultovice
Veronika Fraňková, ZŠ Generála Svobody Nový Bor Arnultovice