Čtenářská

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, navrhuje aktivity, které budou v této tematické oblasti z projektu placeny a zkoušeny v regionu.

 

První setkání proběhlo 5.11.2018. Zápis z jednání zde.

Druhé setkání proběhlo 3.12.2018. Zápis z jednání zde.

Třetí setkání proběhlo 18.3.2019. Zápis z jednání zde.

Čtvrté setkání proběhlo 29.4.2019. Zápis z jednání zde.

Páté setkání proběhlo 23.9.2019. Zápis z jednání zde.

Šesté setkání proběhlo 25.11.2019. Zápis z jednání zde.

Sedmé setkání proběhlo 17.2.2020. Zápis z jednání zde.

Osmé setkání proběhlo 29.4.2020. Zápis z jednání zde.

Deváté setkání proběhlo 21.9.2020. Zápis z jednání zde.

Desáté setkání proběhlo 26.11.2020. Zápis z jednání zde.

 

Vážení členové pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka. Termín příštího setkání se bude konat ve čtvrtek 28. 1. 2021 od 16:30 hod v kavárně Knihomil

 

 

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto:

 1. Podpora spolupráce mezi školami a sdílení zkušeností v regionu.
 • Podporovat spolupráci v oblasti čtení a čtenářské gramotnosti.
 • Podporovat spolupráci mezi MŠ, I. St. ZŠ, II.st. ZŠ.
 • Podporovat předávání informací mezi jednotlivými projekty (systémovými a individuálními).
 • Spolupráce s knihovnami.
 • Sdílet a předávat si kontakty a doporučení na specialisty.
 • Uspořádat místní konference sdílení dobré praxe.
 1. Motivovat děti a celé rodiny ke čtení.
 • Vzájemně se konkrétně inspirovat, jak motivovat ke čtení a čtenářské gramotnosti.
 • Rozvíjet knihovničky ve školách.
 • Čtení ve škole pod lampou = čtení jinak, než-li v hodině.
 • Zajistit stálý přísun nových a zajímavých knih do škol a školních knihovniček
 • Spolupráce s knihovnami.
 1. Získávat nové inspirace
 • Získávat tipy, jak konkrétně zpracovávat určitá témata (narození, smrt).
 • Získávat konkrétní tipy pro dobré metody práce (Jak pracovat s ilustracemi, jak si vyrobit knihu, jak rozvíjet čtenářskou pregramotnost, práce s říkadly, dramatizace),
 • spolupracovat mezioborově,
 • sdílet ukázkové hodiny,
 • sdílet kontakty,
 • využívat mentoring,
 • sesbírat nápady, sdílet kontakty a inspiraci.
 1. Podporovat mezigenerační spolupráci.
 • Spolupráce s rodiči, prarodiči, společné čtení.
 1. Sdílení zkušeností s vydáváním školních časopisů
 • Sdílení zkušeností s vedením redakcí
 • Uspořádat společný workshop mladých novinářů jako víkendovou mimoškolní akci, kam přijedou děti a žáci z různých škol.
 • Uspořádat konferenci školních časopisů (příspěvky budou mít žáci).
 • Sdílet zkušenosti učitelů.
 • Sdílet zkušenosti dětí a žáků.
 1. Využívat více dramatizace
 1. Sdílet seznam dobré literatury
 • Pro pedagogy a rodiče
 • Pro děti a žáky
 1. Hledání dalších finančních zdrojů a možností pro financování knih a pomůcek pro čtenářskou gramotnost.
 • Hledání dalších finančních zdrojů pro financování knih a motivaci žáků při vzdělávání.

 

Jmenovité složení pracovní skupiny zde:

Mgr. Dominika Holubová, ZŠ Lada Česká Lípa, LEADER
Mgr. Pavlína Lomičová, ZŠ, MŠ Okna
Renáta Gajdošíková, MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa
Mgr. Jana Junková, ZŠ, MŠ Volfarice
MgA. Ivana Honsnejmanová, MŠ U Bílého Králíka
Eva Machová, MŠ Roháče z Dubé
Stanislava Holovská, MŠ Horní Police
Mgr. Veronika Fraňková, ZŠ Generála Svobody, Nový Bor
Mgr. Iveta Honzejková, ZŠ 28. října, Česká Lípa
Mgr. Iva Pešková, ZŠ Kravaře
Mgr. Hana Tesárková, ZŠ Kravaře
Mgr. Jiřina Jelínková, ZŠ Generála Svobody Nový Bor Arnultovice
Mgr. Hana Bronišová, ZŠ a MŠ Klíč
Jana Češková, MŠ Severní
Mgr. Václav Savka
Bohumila Kuchařová, ZŠ a MŠ Brniště