PS Rovné příležitosti MAP III

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.

PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, navrhuje aktivity, které budou v této tematické oblasti z projektu placeny a zkoušeny v regionu.

Zápis z jednání pracovní skupiny:

Zápis z jednání 10.02.2022 zde
Zápis z jednání 11.11.2021 zde
Zápis z jednání 09.06.2022 zde
Zápis z jednání 20.10.2022 zde
Zápis z jednání 05.12.2022 zde.
Zápis z jednání 16.02.2023 zde.
Zápis z jednání 25.05.2023 zde.
Zápis z jednání 05.10.2023 zde.

Zápis ze společného jednání všech PS 23.11.2023 zde

Prezentace ze společného jednání všech PS 23.11.2023 zde

 

Jmenovité složení pracovní skupiny zde:

Mgr. Dominika Holubová, ZŠ Lada Česká Lípa, pedagog a preventista
Veronika Ličaverová, Dis., Muzeum Česká Lípa
Viera Traupová, Rodina v Centru
Mgr. Jana Glaserová, Farní Charita Česká Lípa, sociální pracovník
Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová, ZŠ a MŠ Nový Oldřichov
Bc. Zdeňka Coufalová, MŠ Bratří Čapků
Anna Jelínková, DiS., Probační a mediační služba, LEADER
Mgr. Martina Skálová, ZŠ, PŠ, Moskevská ČL
Mgr. Zdeňka Slavíková, Dětský domov, Dubá Deštná
Ing. Radka Ondrušková, Líp a Spolu
Zuzka Wildová
Bc. Helena Krejčíková, ZŠ Lada
Monika Hellerová, ZŠ Špičák
Stanislava Holovská, ředitelka MŠ Horní Police