Formulář k akcím

Formulář je vytvořen pro upřesnění informací k plánované akci. Pro každou akci, kterou vaše škola/organizace plánuje, je nutno vyplnit formulář zvlášť (pokud žádáte 2 akce, vyplníte 2x formulář), odpověď Vám přijde do 5 pracovních dnů na zadaný e-mail. Akce musí odpovídat alespoň 1 tématu z akčního plánu, jimiž jsou:
 • Téma podpory moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
 • Téma rozvoje potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním
 • Téma podpory pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání a podpory managementu třídy
 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy a kreativity dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
 • Výchova k udržitelnému rozvoji – zahrnuje EVVO, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
 • Wellbeing (duševní zdraví dětí, žáků a pedagogů)

Cílové skupiny a jejich kombinace, pro něž jsou akce dostupné:

 • Široká veřejnost
 • Pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou
 • Rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci)
 • Ostatní aktéři v oblasti vzdělávání
 • Vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé
 • Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
 • Pracovníci školských poradenských zařízení
 • Děti, žáci ZŠ
Na vyplněný formulář dostanete odpověď 1 měsíc před konáním akce.
Akce se musí účastnit minimálně 2 školy s různým RED IZO, obě zapojené do projektu MAP Českolipsko a Novoborsko IV

Formulář k vyplnění ZDE

V případě dotazů je Vám k dispozici tým MAP IV.