Archiv MAP III

Dokumenty MAP III

Komunikační plán MAP III

Organizační struktura MAP III

Identifikace dotčené veřejnosti MAP III

Strategický rámec MAP III do roku 2025 – textová část

Strategický rámec MAP III MŠ – tabulková část

Strategický rámec MAP III ZŠ – tabulková část

Strategický rámec MAP III zájmové vzdělávání – tabulková část

Evaluační zpráva za období 2014-2023

Akční plán na rok 2024

Tisková zpráva o realizaci projektu MAP III

 

Pracovní skupiny MAP III

PS Financování

PS Čtenářská gramotnost

PS Matematická gramotnost

PS Rovné příležitosti

Společná setkání PS

Zápis ze společného jednání všech PS 30.9.2021 zde

Zápis ze setkání s lídry všech PS 30.9.2021 zde

Zápis ze společného jednání všech PS 23.11.2023 zde

Prezentace ze společného jednání všech PS 23.11.2023 zde

Zprávy o vzniku platforem/pracovních skupin

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu kažedého žáka zde

PS pro financování zde

PS pro matematickou gramotnost a pro rozvoj potenciálu každého žáka zde

PS pro rovné příležitosti zde

 

Zápisy Řídící výbor MAP III

30.9.2021 zde.

31.5.2022 zde.

25.10.2022 zde.

30.03.2023 zde.

29.06.2023 zde.