Inspirace

CANVA

Zajímavé weby k oblastem, řešeným v rámci MAP:

Metoda instrumentálního obohacení:

Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování:

Portál o vzdělávání:

Finanční gramotnost hrou:

Přehled edukačních aktivit muzeí a galerií ČR, provázání nabídky se Školním vzdělávacím programem:

Portál věnovaný aktivitám v přírodě včetně aktivit pro školy. Hry, inspirace, deník divočiny, brožura ke stažení:

Nakladatelství Fraus poskytuje do konce října 2016 zdarma přístup ke knihovně Fred, která obsahuje množství zajímavých multimediálních obsahů pro výuku.

Odkaz na obecně prospěšnou společnost, která nabízí možnost vzdělávání a následného vedení kurzů a kroužků pro žáky ZŠ i děti MŠ:

Hravá edukativní aplikace pro děti 5 až 7 let:

Internetový magazín pro učitele 1. stupně ZŠ:

Stránky Institutu pro podporu inovativního vzdělávání:

Společnost SCIO:

Internetový portál Česká škola, který je zaměřen na základní a střední školství:

Inkluze na českých školách – nový interaktivní pořad ČT:

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR:

Způsob výuky matematiky a rozvoje osobnosti dítěte. Skupina pro učitele:

UČITEL NAŽIVO –  roční intenzivní vzdělávací program pro budoucí učitele:

Náměty k přemýšlení, myšlenky, odpovědi na dotazy:

Návod na zpracování strategie rozvoje školy:

Pentagram úspěšné školy – komplexní program pro rozvoj škol:

Newslettery SYPO

https://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/298-system-podpory-profesniho-rozvoje-ucitelu-a-reditelu/newslettery-sypo

Metodické centrum iQLANDIA

http://www.iqlandia.cz/cz/pedcen/projekty/nakap/metodicke-centrum

Zavádění formativního hodnocení
Kniha představuje pět klíčových strategií pro zlepšení učitelské praxe a výsledků studentů. Pro každou strategii nabízí podrobně popsané techniky. Více na www.formativnihodnoceni.cz.

Syndrom vyhoření u předškolních pedagogů (DVPP 8 x 45 min)
​​​​
Společně s KP PedF UK jsme vytvořili vzdělávací kurz, který je akreditován MŠMT a seznámí učitele s příčinami, projevy, prevencí a intervencí vůči syndromu vyhoření.

Více na www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni.

Čtenářská a matematická pregramotnost (DVPP 8 x 45 min, 16 x 45 min)
​​​​
Vzdělávací kurzy jsou akreditované MŠMT a v průběhu si účastník vytvoří vlastní portfolio pedagoga s náměty pro další práci.

Více na www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti.

Efektivní učitel (DVPP 8 x 45 min)
Akreditovaný vzdělávací kurz prezentuje strategie, které umožňují stimulovat kreativitu učitele, ozvláštnit výuku, zvládat různé projevy chování a podporovat osobní odpovědnost žáků.

Více na www.edukacnilaborator.cz/efektivniucitel.

Všechny kurzy lze také realizovat formou sborovny ve školách. Pro více informací nás kontaktujte na info@edukacnilaborator.cz či 212 245 509.