PS pro další témata

Pracovní skupina pro další témata řeší následující oblasti:

  • Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a žáků
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
  • Výchova k udržitelnému rozvoji – zahrnuje EVVO, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
  • Wellbeing (duševní zdraví dětí, žáků a pedagogů)

Červen 2024

Zápis červen 2024

Prezentace červen 2024

Březen 2024

Zápis březen 2024

Prezentace březen 2024