PS pro financování

Pracovní skupina pro financování je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich delegovaných zástupců) a odborníků.

PS bude zapojeným partnerům v MAP zprostředkovávat informace o plánovaných/vyhlášených dotačních titulech/výzvách v oblasti vzdělávání, pomáhat hledat finanční prostředky na investiční priority zřizovatelů a škol atd.

Červen 2024

Zápis červen 2024

Prezentace červen 2024

Březen 2024

Zápis březen 2024

Prezentace březen 2024