Geopark Ralsko

Geopark Ralsko je obecně prospěšná společnost založená v roce 2013. V r. 2016 získala titul Národní geopark.

Jejím posláním je prezentace a ochrana unikátních přírodních a kulturních hodnot území , vzdělávání a osvěta, rozvoj šetrného cestovního ruchu (geoturismu) a spolupráce na regionálním udržitelném rozvoji.

Vzdělávací a osvětová činnost je orientována na školy v oblasti geoparku a okolí, v jejím rámci  akreditovaní lektoři EVVO dojíždějí  s programy do škol a pořádají „expedice“ v atraktivních lokalitách geoparku. V těchto programech děti zážitkovou a aktivní formou poznávají  sepjetí krajiny s historií a přírodními zákonitostmi, prohlubují svůj vztah k přírodě a domovině.

https://www.visitralsko.com/geopark/

Geopark nabízí výukové programy pro MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ, dále pak metodické a výukové materiály pro pedagogy.

https://www.visitralsko.com/vyukove-programy/

Výukové programy pro MŠ:

 • O květinách a semenech
 • Za tajemstvím lesa s vílou
 • Jablka vzpomínek
 • Migrace – zvířecí cestovatelé
 • Hra na malíře
 • Za vodníkem Kapičkou
 • Bětka zve na statek
 • Dobrodružství s mraky

Programy pro 1. stupeň ZŠ:

 • O květinách a semenech
 • Jablka vzpomínek
 • Migrace – zvířecí cestovatelé
 • Půda – zázrak života

Programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:

 • Adaptace na klimatické změny