Geopark

http://www.geoparkralsko.cz/cs

 

Geopark Ralsko je obecně prospěšná společnost, založená v roce 2013, v r. 2016 získala titul Národní geopark. Jejím posláním je prezentace a ochrana unikátních přírodních a kulturních hodnot území , vzdělávání a osvěta, rozvoj šetrného cestovního ruchu (geoturismu) a spolupráce na regionálním udržitelném rozvoji. Vzdělávací a osvětová činnost je orientována na školy v oblasti geoparku a okolí, v jejím rámci  akreditovaní  lektoři EVVO dojíždějí  s programy do škol a pořádají „expedice“ v atraktivních lokalitách geoparku. V těchto programech děti zážitkovou a aktivní formou poznávají  sepjetí krajiny s historií a přírodními zákonitostmi, prohlubují svůj vztah k přírodě a domovině.

 

Geopark nabízí  programy pro různé stupně škol:

 

PROGRAM PRO MŠ A PŘEDŠKOLÁKY
http://www.geoparkralsko.cz/cs/za-vodnikem-kapickou-k-rybniku
http://www.geoparkralsko.cz/cs/za-tajemstvim-lesa-s-vilou
http://www.geoparkralsko.cz/cs/betka-zve-na-statek

http://www.geoparkralsko.cz/cs/dobrodruzstvi-s-mraky

http://www.geoparkralsko.cz/cs/hra-na-malire

 

 

PROGRAM PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
http://www.geoparkralsko.cz/cs/voda-v-krajine

http://www.geoparkralsko.cz/cs/puda-skryty-tajemny-svet-pod-nasima-nohama

http://www.geoparkralsko.cz/cs/expedice-hradcany
http://www.geoparkralsko.cz/cs/expedice-dox

 

PROGRAM PRO 1.-2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
http://www.geoparkralsko.cz/cs/zanikle-obce-ralska-jablonecek
http://www.geoparkralsko.cz/cs/po-stopach-tezby-zelezne-rudy-0

 

 

PROGRAM PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ŠKOLY
http://www.geoparkralsko.cz/cs/promeny-krajiny-casova-osa

http://www.geoparkralsko.cz/cs/za-geologickym-unikatem-stredni-evropy-na-velkou-certovu-zed

http://www.geoparkralsko.cz/cs/vyprava-na-vyhaslou-sopku

http://www.geoparkralsko.cz/cs/tajemstvi-opusteneho-vapencoveho-lomu

http://www.geoparkralsko.cz/cs/udrzitelny-rozvoj-zivotni-prostredi

http://www.geoparkralsko.cz/cs/geologicke-zajimavosti-geoparku-ralsko