Střední článek

Projekt Střední článek podpory

Operační program: Jan Amos Komenský
Realizátor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Plánovaná realizace: 1.7.2023 – 30.6.2029

Střední článek podpory je doplněním vzdělávacího systému o zásadní strukturní prvek podpory v institucionální oblasti, který se má zasadit o profesionalizaci vedení škol i výkonu role zřizovatelů, o efektivní nastavení vzdělávací soustavy a vytváření rovných podmínek pro vzdělávání, díky čemuž dojde také k naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a ke zvyšování kvality vzdělávání v ČR. (Zdroj msmt.cz)

Centrální tým SČ zajistí plošnou metodickou podporu škol a jejich zřizovatelů v nepedagogické oblasti, nastaví systém komunikace mezi MŠMT a školami a zajistí metodické vedení členů týmu a koordinaci aktivit včetně řízení projektu. Regionální SČ se zaměří na podporu zřizovatelů a managementu škol v oblasti řízení organizace a koordinaci podpory v oblasti řízení pedagogického procesu zejména ve spolupráci s ČŠI a NPI ČR. (Zdroj Charta projektu Střední článek podpory.)

Další informace

MŠMT

Metodický portál MŠMT

Charta IPs Střední článek