Důležité Odkazy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

OP výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020:

Integrovaný regionální operační program (IROP):

Národní institut pro další vzdělávání:

Krajský úřad Libereckého kraje:

Informační a vzdělávací portál Lbc. kraje:

LAG Podralsko:

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: