IPs Kurikulum

Projekt podpora kurikulární práce škol

Operační program: Jan Amos Komenský
Realizátor: Národní pedagogický institut ČR
Plánovaná realizace: 1.4.2023 – 30.11.2028

Nový projekt Národního pedagogického institutu má za cíl podporovat učitele v profesním rozvoji a školy v modernizaci a inovaci vzdělávání dětí, žáků a studentů.

Přínosy projektu

Školy (a učitelé) získají komplexní a ucelenou podporu zaměřenou na proměnu vzdělávacího obsahu. Podstatou této proměny bude akcent na klíčové kompetence ve vzdělávacím obsahu. Na základě této podpory budou učitelé lépe schopni modifikovat vzdělávání tak, aby bylo ve větším souladu s národními kurikuly.

Pro žáky bude mít tato proměna pozitivní efekt v tom, že jejich vzdělávání bude více odpovídat jejich potřebám, bude v souladu s vývojem společnosti a přinese jim větší uplatnitelnost na trhu práce.

Pro MŠMT bude projekt přínosný v tom, že prostřednictvím učících se komunit (metodických kabinetů) bude mít bezprostřední kontakt se školskou praxí a bude schopno pružněji reagovat na potřeby praxe. Na druhé straně bude schopno lépe komunikovat své vize a cíle přímo s učícími se komunitami a potažmo se školami. (Zdroj npi.cz)

Další informace

Národní pedagogický institut ČR

Metodický portál MŠMT

Charta IPs Kurikulum