Financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Prezentace aktivita Rozvoj a aktualizace MAP – zde

Shrnutí dotačních titulů, vhodných pro financování aktivit škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání – zde

 

Zápis z jednání pracovní skupiny:

Zápis z jednání 25.11.2021 zde.
Zápis z jednání 31.03.2022 zde.
Zápis z jednání 09.06.2022 zde.
Zápis z jednání 20.10.2022 zde.
Zápis z jednání 08.12.2022 zde.
Zápis z jednání 16.02.2023 zde.

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto:

 

Potřeby škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání

 • Sesbírat data od ostatních pracovních skupin, vydefinovat potřeby škol a dalších organizací
 • hodnotit průběh realizace projektu MAP III a plánovat

  

Komunikace – přenos dat a potřeb

 • Větší spolupráce a komunikace mezi zřizovateli a školou, školkou
 • Předávání informací od řídícího výboru – aktivní a včasný přenos informací mezi pracovními skupinami i směrem k ŘV a realizačnímu týmu projektu
 • Co, odkud a jak? – metodická koordinační práce PS pro financování
 • Sdílení zkušeností s administrativou a realizací různých projektů

 

Zdroje a příležitosti financování

 • Hledání zdrojů a příležitostí k financování
 • Identifikace potencionálních problémů před získáním dotací
 • Identifikace méně známých zdrojů financování (vzájemné seznamování s nimi )
 • Sdílení těchto informací pro region
 • Včasná identifikace zdrojů problémů v jednotlivých výzvách a sdílení těchto informací pro region

 

MAP – rozpočet projektu

 • Informace o financování aktivit v oblasti implementace MAP III

  

Spolupráce a sdílení informací v regionu

 

 

Jmenovité složení pracovní skupiny zde:

Stanislava Holovská, ředitelka MŠ Horní Police
Bc. Zdeňka Coufalová, ředitelka MŠ Bratří Čapků Česká Lípa
Zuzana Wildová
Josef Smetana, AV Media
Mgr. Gabriela Svobodová, učitelka ZŠ Lada
Mgr. Libor Šmejda, ředitel ZŠ Česká Lípa, 28. října
Bc. Jana Křížová, MŠ Sosnová
Lukáš Janků, LEADER
Mgr. Elena Průchová, ředitelka ZŠ a MŠ Polevsko