PS Matematická gramotnost MAP III

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT.

PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, navrhuje aktivity, které budou v této tematické oblasti z projektu placeny a zkoušeny v regionu.

Zápis z jednání pracovní skupiny:

Zápis z jednání 10.03.2021 zde.
Zápis z jednání 11.11.2021 zde.
Zápis z jednání 26.05.2022 zde.
Zápis z jednání 13.10.2022 zde.
Zápis z jednání 05.12.2022 zde.
Zápis z jednání 02.03.2023 zde.
Zápis z jednání 01.06.2023 zde.
Zápis z jednání 12.10.2023 zde.

Zápis ze společného jednání všech PS 23.11.2023 zde

Prezentace ze společného jednání všech PS 23.11.2023 zde

Jmenovité složení pracovní skupiny:

Ing. Veronika Šolcová, ZŠ nám. Míru Nový Bor, LEADER

Mgr. Gabriela Svobodová, ZŠ Lada

Mgr. Kateřina Řehořková, ZŠ Zákupy

Mgr. Lenka Mrázová, Geopark Ralsko